SEZON 2023/2024
przejazdy
na sztuki
Duży wyciąg Średni wyciąg Mały wyciąg
Koszt jednego wyjazdu
5 zł
4 zł
3 zł
Pieniądze za niewykorzystane punkty nie są zwracane.
Kaucja zwrotna doliczana do każdej karty: 10 zł
przejazdy
CZASOWE
1 godz. 2 godz. 3 godz. 4 godz. 2 godz.
po 16:00
3 godz.
po 16:00
9:00-20:00
Karnet normalny
35 zł
60 zł
70 zł
80 zł
50 zł
55 zł
100 zł
Karnet ulgowy (dzieci do 10 i seniorzy powyżej 60 lat)
30 zł
55 zł
65 zł
75 zł
45 zł
50 zł
90 zł
Dla grup zorganizowanych (min. 20 osób) rabat na karty czasowe 10%.
Pieniądze za niewykorzystany czas nie są zwracane.
Kaucja zwrotna doliczana do każdej karty: 10 zł